Kesätöihin 2 viikoksi Tomoottajille?

Tomoottajat yhdessä OP:n kanssa tarjoaa yhdelle nuorelle 15-17-vuotiaalle kahden viikon kesätyön frisbeegolfin parissa.

Tule meille kentänhoitajaksi!

Alustava tehtävänkuvaus on Viidentienristeyksen harjoitusradan rakentaminen: heittopaikkojen kunnostus, uusien tiimattojen ja opasteiden asentaminen, koekäyttö ja avajaiskilpailun suunnittelu ja järjestäminen.

Radan ylläpitämisen ja kilpailunjärjestämisen kokemuksesta on hyötyä, mutta ei vaadita.

Työ on suunniteltu alkukesään. Tarkempi ajankohta ja työnkuva sovitaan valitun kanssa.

Työ kestää 2 viikkoa ja palkka on 500 €.

Nuorten haku avoinna su 31.3.2024 klo 23:59 asti. Voit hakea useampaa paikkaa Kesäduuni OP:n piikkiin- kampanjan kautta, mutta voit saada vain yhden tuetun työpaikan. Voit katsoa muut haettavat paikat täältä: https://portal.lyyti.fi/e/?p=s&k=652a5219a31311c7a856

Lähetä hakemuksesi kilpailut@tomoottajat.fi

Lisätiedot: kilpailut@tomoottajat.fi Tapani Aulu

Kesätyöhakemukseen on hyvä sisällyttää:

 • henkilötiedot ja yhteystiedot; nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti
 • mitä paikkaa haet ja miksi juuri sinut tulisi valita
 • koulu tai opiskelupaikka, kielitaito
 • aiempi työkokemus ja työnantajat

Hakemuksessa on lisäksi hyvä kertoa lyhyesti itsestä ja avata myös, millaisen työntekijän yhdistys sinusta saisi. 

Tsemppiä hakuun! 

 Lisätietoja kampanjasta Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja | OP

#kesäduuniOPnpiikkiin #oplänsisuomi

Toimintasuunnitelma 2024

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti

Tarkoitustaan Tomoottajat toteuttaa ylläpitämällä Myllymäen ja Viidentienristeyksen frisbeegolfratoja, järjestämällä paikallista ja kansallista kilpailutoimintaa ja harjoitustoimintaa sekä tiedottamalla frisbeegolfista aktiivisesti jäsenilleen ja kaikille alueen harrastajille.

Seuran arvot:

Yhteisöllisyys

 • Harrastetaan, pelataan ja tehdään talkoita yhteistyössä seuran sisällä ja muiden seurojen ja yhdistysten kanssa
 • Luodaan mahdollisuuksia kaikille tasavertaisesti myös laajemmin kuin seuran parissa

Spirit of the Game

 • Ollaan reiluja
 • Pidetään ovet avoinna kaikille
 • Ei oteta mitään liian vakavasti

Kunnioitus

 • Ollaan rehellisiä ja avoimia
 • Pidetään omista ja muista huolta
 • Tehdään niin hyvin kuin osataan

Vuodelle 2023 seuran arvojen mukaisia erityisiä tavoitteita ovat:
1. Paikallistoiminnan jatkuvuus ja laajentaminen enemmän myös aikuisille
2. Nuorten osallistaminen vetäjinä ja ohjaajina ja toiminnan suunnittelijoina
3. Vastuullisen ja turvallisen seuratoiminnan kehittäminen

Jäsenyys

Tomoottajat on kaikille avoin, eli seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäseneksi liitytään SuomiSportissa. Seuraan ei ole erillistä liittymismaksua. Vuosittaisen jäsenmaksun määrää seuran syyskokous loka-joulukuussa.

Jäsenille on tarjolla hyvät jäsenedut frisbeegolfvälineliikkeistä ja lisäksi seuralla on seurakauppa, josta voi tilata omalla nimellään seuratuotteita kuten pelipaitoja, huppareita ja takkeja. Seuran jäsenille on tarjolla myös muita tuotteita kuten merkkauskiekkoja, sääntökirjoja ja juniorioppaita.

Tomoottajien jäsenet voivat ostaa myös Sporttiturva-urheiluvakuutuksen Suomisportista.

Vuoden 2023 marraskuun lopussa seurassa on 50 jäsentä (56 vuonna 2022) joista 31 juniorijäseniä (33). Naisjäseniä seurassa oli 2 (4). Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssi oli 22 (9) jäsenellä.

Vuodelle 2024 tavoite on säilyä 50 jäsenen seurana ja löytää paikallista kasvua.

Seuratoiminta

Tomoottajat antaa jäsenilleen ohjausta ja opastusta lajiin liittyen, ylläpitää ratoja ja järjestää monipuolisia harrastus- ja harjoitusmahdollisuuksia alueellaan. Seura opastaa ja auttaa jäseniään myös osallistumaan kansalliseen kilpailutoimintaan ja seuran kautta voi ostaa Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssin. Seuran jäsenet pääsevät myös mukaan Facebookin jäsenryhmään, jossa tiedotetaan ja keskustellaan seuran sisäisistä tapahtumista.

Tomoottajat järjestää paikallisia kilpailuja Kankaanpään alueen radoilla, erityisesti kotiradoillaan Viidentienristeyksessä ja Myllymäessä, mutta myös Kuntoutuskeskuksella, Kuninkaanlähteellä, Jämikeskuksessa jne. Nämä ovat aina avoimia paitsi jäsenille, myös kaikille muille harrastajille.

Pelkästään seuran jäsenille järjestetään vuosittain seuranmestaruuskilpailut. Näissä kilpailuissa pelataan 2-3 rataa yhden päivän aikana. Seuranmestaruuskilpailut ovat jäsenille maksuttomat ja seura tarjoaa kilpailijoille lounaan kisapäivän aikana.

Vuonna 2024 pyritään järjestämään seuran jäsenille myös yhteinen frisbeegolfmatka johonkin kotimaiseen frisbeegolfkohteeseen.

Seura-aktiiveille eli talkoolaisille sekä harjoitusten ja kilpailujen vetäjille ja hallituksen jäsenille järjestetään kaudella 2024 palkintotapahtuma seuran eteen tehdystä työstä.

Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden suorittaa frisbeegolfin ohjaajakoulutuksen ja osallistua Suomen frisbeegolfliiton jäsenpäiville Liitopäiville. Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden suorittaa Olympiakomitean vastuullisen valmentajan verkkokurssin.

Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden järjestää kilpailuja ja perehdyttää kilpailunjohtajan tehtäviin niin paikallistasolla kun kansallisellakin tasolla.

Junioritoiminta

Seura keskittyi kaudella 2023 junioritoimintaan paikallisesti, minkä ansiosta juniorijäsenten ja -harrastajien määrä säilyi korkeana. Kaudella 2024 seura jatkaa junioritoimintaa paikallisesti järjestämällä runsaasti ilmaisia viikkokilpailuja sekä junioreiden omatoimikilpailuja.

Lisäksi tarkoitus järjestää järjestää perhetoimintaa ja aikuinen-lapsi-toimintaa.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa.

Järjestetään junioreille ohjattuja harjoituksia talvikaudella. Pyritään järjestämään myös ”fribakoulu” kesäkaudella. Jatketaan junnujen Whatsapp-ryhmän käyttöä viestikanavana.

Pyritään ottamaan paremmin myös junioreiden vanhemmat mukaan toimintaan ja kannustetaan heitä osallistumaan seuratoimintaan, liittymään seuran jäseniksi ja myös halutessaan mukaan seuran hallintoon sekä ohjaustoimintaan.

Ratojen kehittäminen ja kunnossapito

Tomoottajat ylläpitää Kankaanpäässä Myllymäen ja Viidentienristeyksen ratoja. Suomen frisbeegolfliiton uuden ympäristöohjelman mukaisesti painotamme ympäristönäkökulmia ylläpitotyössämme. Siksi haluamme tehdä kaikki työt vastuullisesti ja kestävästi.

Vuonna 2023 uusittiin Viidentienristeyksen väyläopasteet ja ratakartta. Radan päivittämistä tavoitellaan vuonna 2024 rakentamalla erillinen harjoittelurata 18-väyläisen radan yhteyteen.

Lisäksi on tarkoitus päivittää ja auttaa Jämin radan ylläpitoa yhdessä Jämikeskuksen toimijoiden kanssa.

Ratojen tietoja ylläpidetään myös UDisc- ja Metrix-palveluissa sekä frisbeegolfradat.fi-palvelussa.

Tomoottajat myötävaikuttaa ratojen rakentamiseen myös muulla vaikutusalueellaan Pohjois-Satakunnassa.

Kilpailutoiminta

Tomoottajat järjesti vuoden 2023 aikana 30 tavallista viikkokisaa (30 vuonna 2022) Myllymäen radalla, 15 viikkokisaa Viidentienristeyksessä (4), ja 6 viikkokisaa Jämijärvellä (0).

Kaikki viikkokisat olivat mahdollisimman matalan kynnyksen kilpailuja, eli kilpailuissa ei ollut osallistumismaksua eikä palkintoja. Myllymäen kilpailuissa oli käytössä oli vapaaehtoinen 1 € hole-in-one-potti.

Kaikki Tomoottajien kauden 2023 kilpailut löytyvät Disc Golf Metrixistä: https://discgolfmetrix.com/2823151

Paikalliskisoissa 2023 osallistumiskertoja marraskuun loppuun mennessä oli yhteensä 379 (329) ja tavoite on kasvattaa tätä määrää sadalla kaudella 2024. Eri pelaajia kilpailuissa kävi 135 (98).

Paikallistoimintaa jatketaan kaudella 2024 pitkälti samalla kaavalla, eli tarkoitus on jatkaa hyvin matalan kynnyksen toimintana.

Vuonna 2024 järjestetään enemmän parifrisbeegolfkilpailuja.

Tavoite on saada lisää vetäjiä junioreista ja myös junioreiden vanhemmista ja muista harrastajista, jotta voitaisiin laajentaa viikkokisatoimintaa molemmille radoille ja järjestää ainakin yksittäisiä kilpailuja myös Jämikeskuksessa ja mahdollisesti myös Kuninkaanlähteen radalla.

Kaudella 2023 Tomoottajat järjesti yhden PDGA-kilpailun (2) sekä sanktioimattomana kansallisen Kankaanpään avoimen mestaruuskilpailun. Näissä oli osallistujia 109 ja 20. (98, 56 ja 30.)

Kaudella 2024 järjestetään vähintään yksi PDGA-kilpailu sekä yksi iso kansallinen sanktioimaton kilpailu. Tavoitteena on saada näihin yhteensä vähintään 144 osallistujaa.

Lisäksi kaudella 2024 järjestetään kauden päätapahtumana seuranmestaruuskisat. Kilpailussa pelataan ainakin kaksi oman alueen rataa yhden päivän aikana. Vuoden 2023 seuranmestaruuskisoihin osallistui 24 pelaajaa (19).

Tomoottajat maksaa jäseniensä SM-kilpailujen osallistumismaksun.

Talous

Seuran toimintaan tarvittavat varat hankitaan jäsenmaksuilla, kilpailumaksuilla, firmagolfeilla ja muulla talkootyöllä tehtävällä varainhankinnalla.

  Seura järjestää myös liikuntatapahtumia sekä lajiesittelyjä. Kaudella 2023 järjestettiin kaksi tapahtumaa: koulunmestaruuskilpailut ja Jämijärven Pääskyn radan avajaiset. Tavoite on vähintään 2 vuodelle 2024.

  Seura etsii myös yhteistyökumppaneita, erityisesti junioritoiminnan tukemiseen.

  Selvitetään mahdolliset avustukset esimerkiksi kunnalta.

  Tiedottaminen

  Seura tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista Facebookissa ja kotisivuillaan sekä mailchimp-postituslistalla.

  Julkaistaan tilastotietoja jäsenistä, ratojen käyttöasteista ja seuran järjestämistä kilpailuista.

  https://www.facebook.com/Tomoottajat/

  www.tomoottajat.fi

  Yhteistyö ja vaikuttaminen

  Tomoottajat käyttää Suomen frisbeegolfliiton sääntöjen mukaisesti Suomisport-rekisterijärjestelmää jäsenmaksujen ja vakuutusmaksujen maksamiseen.

  Tomoottajat ylläpitää Myllymäen rataa yhdessä Kankaanpään kaupungin kanssa, Viidentienristeyksen rataa Puolustusvoimien sekä Metsähallituksen kanssa ja Jämin rataa Jämikeskuksen kanssa.

  Jäsenmaksut 2024

  Tomoottajien vuosikokous vahvisti jäsenmaksut kaudelle 2024. Vuosikokous päätti pyöristää jäsenmaksut seuraavaan tasaeuroon, jolla katetaan osa SFL:n jäsenmaksuosuuden nostosta. Aikuisten ja junioreiden jäsenmaksut nousivat siis kumpikin 0,50 €.

  Tomoottajien jäsenmaksu kaudelle 2024:

  1. 17 € alle 18-vuotiaalta juniorilta (v. 2006 tai myöhemmin syntyneet)
  2. 22 € aikuiselta (v. 2005 tai aiemmin syntyneet)

  Jos olet jo jäsen viime kaudelta, löydät uuden jäsenmaksun kirjautumalla Suomisportiin tai Suomisportin appiin. Eli ei tarvita uutta liittymistä. Käyt vain maksamassa jäsenmaksusi. Jäsenmaksun eräpäivä on 1.4.2024

  Liittyminen uutena jäsenenä seuraan

  Aikuinen voi liittyä seuraan suoraan alla olevien ohjeiden mukaan Suomisportista. Tarkat ohjeet ja vinkkivideot löydät täältä: https://tomoottajat.fi/liity-jaseneksi/

  Alaikäisen jäsenen liittymisen tekee huoltaja liittämällä omaan Suomisport-tiliinsä huolettavaksi. Katso ohjeet alta.

  Tomoottajiin ei ole liittymismaksua, eli uudetkin jäsenet maksavat vain normaalin jäsenmaksu.

  Toimi näin:

  1. Klikkaa juniorin tai aikuisen liittymislinkkiä:

   Juniorijäsenyyden liittymislinkki: https://seurat.suomisport.fi/invite/89bbd9b9-ccd6-43f3-bc70-189ee6cc1f1d
  2. kirjaudu Suomisportiin kertakirjautumistunnuksella, jonka saat tekstiviestillä tai sähköpostilla
  3. valitse avautuvalta jäsenkutsusivulta kenelle olet hankkimassa jäsenyyttä (itselle tai huollettavallesi)
  4. tämän jälkeen jäsenliittymispyyntö menee seuralle käsiteltäväksi. Odota kunnes seura hyväksyy jäsenhakemuksesi.
  5. hyväksymisen jälkeen olet seuran jäsen ja sinulle tulee jäsenmaksu maksettavaksesi. Älä siis hätäile, jos et heti näe jäsenmaksua maksettavaksi. Saat sen kyllä viimeistään parin päivän päästä.
  6. kirjaudu Suomisportiin ja klikkaa Maksut-sivua ja maksa avoin jäsenmaksu

  Tomoottajien vuosikokoukset 11.2. klo 16

  Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään Google Meets -etäkokouksena sunnuntaina 11.2. klo 16. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan ja päättämään.

  Linkki kokoukseen: https://meet.google.com/nhs-rxts-mtn

  Kokousten asialistat:

  12 § Kevät- ja syyskokous

  Kevätkokouksen asiat

  1 Avataan kokous
  2 Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
  3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
  6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8 Päätetään kokous

  Syyskokouksen asiat

  1 Avataan kokous
  2 Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
  3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
  6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
  7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
  8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
  9 Valitaan hallituksen muut jäsenet kahden vuoden kaudelle erovuoroisten tilalle
  10 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
  11 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
  12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  13 Päätetään kokous