Toimintasuunnitelma 2022

Syykokouksen vahvistama toimintasuunnitelma

Seuran tarkoitus ja tavoitteet

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti

Tarkoitustaan Tomoottajat toteuttaa ylläpitämällä Myllymäen ja Viidentienristeyksen frisbeegolfratoja, järjestää paikallista ja kansallista kilpailutoimintaa ja harjoitustoimintaa sekä tiedottaa frisbeegolfista aktiivisesti jäsenilleen ja kaikille alueen harrastajille.

Vuonna 2021 päivitettiin seuran arvot:

Yhteisöllisyys

 • Harrastetaan, pelataan ja tehdään talkoita yhteistyössä seuran sisällä ja muiden seurojen ja yhdistysten kanssa
 • Luodaan mahdollisuuksia kaikille tasavertaisesti myös laajemmin kuin seuran parissa

Spirit of the Game

 • Ollaan reiluja
 • Pidetään ovet avoinna kaikille
 • Ei oteta mitään liian vakavasti

Kunnioitus

 • Ollaan rehellisiä ja avoimia
 • Pidetään omista ja muista huolta
 • Tehdään niin hyvin kuin osataan

Vuodelle 2022 seuran arvojen mukaisia erityisiä tavoitteita ovat:

 1. Lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen ja fyysisen aktiivisuuden tukeminen.
 2. Paikallistoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen
 3. Vastuullisen ja turvallisen seuratoiminnan kehittäminen

Jäsenyys

Tomoottajat on kaikille avoin, eli seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäseneksi liitytään SuomiSportissa. Seuraan ei ole liittymismaksua, ja vuosittaisen jäsenmaksun määrää seuran syyskokous loka-joulukuussa.

Jäsenille on tarjolla hyvät jäsenedut frisbeegolfvälineliikkeistä ja lisäksi seuralla on seurakauppa, josta voi tilata omalla nimellään seuratuotteita kuten pelipaitoja, huppareita ja takkeja. Seuran jäsenille on tarjolla myös muita tuotteita kuten merkkauskiekkoja, sääntökirjoja ja juniorioppaita.

Tomoottajien jäsenet voivat ostaa myös Sporttiturva-urheiluvakuutuksen Suomisportista.

Vuonna 2021 seurassa oli 36 jäsentä, joista 17 juniorijäseniä. Naisjäseniä seurassa oli 1. Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssi oli 9 jäsenellä.

Vuodelle 2022 tavoite on nostaa seuran jäsenmäärä 50:een ja nostaa naisjäsenten ja lisenssihaltijoiden määrää.

Seuratoiminta

Tomoottajat antaa jäsenilleen ohjausta ja opastusta lajiin liittyen, ylläpitää ratoja ja järjestää monipuolista harrastus- ja harjoitusmahdollisuuksia alueellaan. Seura opastaa ja auttaa jäseniään myös osallistumaan kansalliseen kilpailutoimintaan ja seuran kautta voi ostaa Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssin. Seuran jäsenet pääsevät myös mukaan Facebookin jäsenryhmään, jossa tiedotetaan ja keskustellaan seuran sisäisistä tapahtumista.

Tomoottajat järjestää paikallisia kilpailuja kolmella kotiradallaan eli Kankaanpään Viidentienristeyksessä, Kankaanpään Myllymäessä sekä Jämijärven Jämikeskuksessa. Nämä ovat aina avoimia paitsi jäsenille, myös muille harrastajille.

Pelkästään seuran jäsenille järjestetään vuosittain seuranmestaruuskilpailut. Näissä kilpailuissa pelataan 2-3 rataa yhden päivän aikana. Seuranmestaruuskilpailut ovat jäsenille maksuttomat ja seura tarjoaa kilpailijoille lounaan kisapäivän aikana.

Vuonna 2022 pyritään järjestämään seuran jäsenille myös yhteinen frisbeegolfmatka johonkin kotimaiseen frisbeegolfkohteeseen.

Seura-aktiiveille eli talkoolaisille sekä harjoitusten ja kilpailujen vetäjille ja hallituksen jäsenille järjestetään kaudella 2022 palkintotapahtuma seuran eteen tehdystä työstä.

Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden suorittaa frisbeegolfin ohjaajakoulutuksen ja osallistua Suomen frisbeegolfliiton jäsenpäiville Liitopäiville. Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden suorittaa Olympiakomitean vastuullisen valmentajan verkkokurssin.

Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden järjestää kilpailuja ja perehdyttää kilpailunjohtajan tehtäviin niin paikallistasolla kun kansallisellakin tasolla.

Järjestetään talvikaudella myös virtuaalisia Disc Golf Valley -viikkokisoja.

Junioritoiminta

Seura keskittyi kaudella 2021 junioritoimintaan paikallisesti, minkä ansiosta juniorijäsenten ja -harrastajien määrä kasvoi hienosti. Kaudella 2022 seura jatkaa junioritoimintaa paikallisesti järjestämällä runsaasti ilmaisia viikkokilpailuja sekä junioreiden omatoimikilpailuja. Lisäksi järjestetään perhetoimintaa ja aikuinen-lapsi-toimintaa.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa.

Järjestetään junioreille valmennusta tai koulutusta vähintään yksittäisillä opastuskerroilla. Vuonna 2021 perustettu junioreiden Whatsapp-ryhmä toimi hyvin tiedotuskanavana ja sen käyttöä jatketaan.

Pyritään ottamaan paremmin myös junioreiden vanhemmat mukaan toimintaan ja kannustetaan heitä osallistumaan seuratoimintaan, liittymään seuran jäseniksi ja myös halutessaan mukaan seuran hallintoon sekä ohjaustoimintaan.

Toimitetaan uusille juniorijäsenille Jenni Eskelisen fribaoppaat.

Ratojen kehittäminen ja kunnossapito


Tomoottajat ylläpitää Kankaanpäässä Myllymäen ja Viidentienristeyksen ratoja. Suomen frisbeegolfliiton uuden ympäristöohjelman mukaisesti painotamme ympäristönäkökulmia ylläpitotyössämme. Siksi haluamme tehdä kaikki työt vastuullisesti ja kestävästi.

Vuonna 2021 uusittiin Viidentienristeyksen väyläopasteet ja ratakartta ja laadittiin jatkosuunnitelma radan kehittämiseksi. Vuonna 2022 muokataan radan layout 18-väyläiseksi kilparadaksi ja pieneksi 5-9-väyläiseksi harjoitteluradaksi. Kilparata sijoittuu nykyisten väylien 1-18 alueelle ja harjoittelurata nykyisten väylien 19-22-alueelle. Muutosten myötä päivitetään myös koko opastejärjestelmä pysyvämpään muotoon.

Vuonna 2022 on tarkoitus yhdessä Kankaanpään kaupungin kanssa päivittää myös Myllymäen opasteet ja mahdollisesti laajentaa rataa muutamalla väylällä.

Tomoottajat myötävaikuttaa ratojen rakentamiseen myös muulla vaikutusalueellaan Pohjois-Satakunnassa.

Kilpailutoiminta

Tomoottajat järjesti vuoden 2021 aikana 11 tavallista viikkokisaa Myllymäen radalla, neljä kuukausikisaa Viidentienristeyksessä ja näiden lisäksi 6 omatoimiviikkokisaa samoilla radoilla. Kaikki viikkokisat olivat mahdollisimman matalan kynnyksen kilpailuja, eli kilpailuissa ei ollut osallistumismaksua eikä palkintoja. Kuukausikisoissa oli pieni maksu ja pienet palkinnot.

Kaikki Tomoottajien kauden 2021 kilpailut löytyvät Disc Golf Metrixistä: https://discgolfmetrix.com/1772483&view=grh

Paikallistoimintaa jatketaan kaudella 2022 pitkälti samalla kaavalla, eli tarkoitus on jatkaa hyvin matalan kynnyksen toimintana. Tavoite on saada lisää vetäjiä junioreista ja myös junioreiden vanhemmista ja muista harrastajista, jotta voitaisiin laajentaa viikkokisatoimintaa molemmille radoille ja järjestää ainakin yksittäisiä kilpailuja myös Jämikeskuksessa ja mahdollisesti myös Kuninkaanlähteen radalla. Paikalliskisoissa 2021 osallistumiskertoja oli yhteensä 240 ja tavoite on tuplata tämä kaudella 2022.

Kaudella 2021 Tomoottajat järjesti kaksi PDGA-kilpailua Viidentienristeyksen Kangasrouskun ja Hietaneilikan sekä sanktioimattomana kansallisen Kankaanpään avoimen mestaruuskilpailun. Näissä oli osallistujia 27, 36 ja 60.

Kaudella 2022 järjestetään vähintään yksi PDGA-kilpailu sekä yksi iso kansallinen sanktioimaton kilpailu. Tavoitteena on saada näihin yhteensä vähintään 100 osallistujaa.

Lisäksi kaudella 2022 järjestetään kauden päätapahtumana seuranmestaruuskisat. Kilpailussa pelataan ainakin kaksi oman alueen rataa yhden päivän aikana.

Tomoottajat maksaa jäseniensä SM-kilpailujen osallistumismaksun.

Talous

Seuran toimintaan tarvittavat varat hankitaan jäsenmaksuilla, kilpailumaksuilla, firmagolfeilla ja muulla talkootyöllä tehtävällä varainhankinnalla.

Seura järjestää myös liikuntatapahtumia sekä lajiesittelyjä. Kaudella 2022 on tarkoitus tarjota jälleen yrityksille mahdollisuus kokeilla lajia opastuksella.

Seura etsii myös yhteistyökumppaneita, erityisesti junioritoiminnan tukemiseen.

Tiedottaminen

Seura tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista Facebookissa ja kotisivuillaan sekä mailchimp-postituslistalla.

https://www.facebook.com/Tomoottajat/www.tomoottajat.fi

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Tomoottajat käyttää Suomen frisbeegolfliiton sääntöjen mukaisesti Suomisport-rekisterijärjestelmää jäsenmaksujen ja vakuutusmaksujen maksamiseen.

Tomoottajat ylläpitää Myllymäen rataa yhdessä Kankaanpään kaupungin kanssa, Viidentienristeyksen rataa Puolustusvoimien sekä Metsähallituksen kanssa ja Jämin rataa Jämikeskuksen kanssa.