Tomoottajien sääntömääräinen vuosikokous 13.3.

Kokouskutsu 23.2.2021

Tomoottajat Disc Golf ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 13.3. klo 17 Turussa. Kokouksen paikka on Löytänänkatu 6 e 27, Turku.

Kokoukseen suositellaan osallistumaan yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi poikkeamiseen annetun poikkeuslain nojalla etäyhteydellä.

Kokouskäytännöt ja esityslista

Kokouksen etäosallistuminen on suunniteltu järjestettävän Microsoft Teams -palvelun kautta. Kokousympäristö avataan 13.3.2020 klo 16.30 alkaen ääni- ja kuvayhteyden testaamista varten. Tulethan ajoissa paikalle kokoukseen, jotta kokous pystytään aloittamaan suunniteltuun ajankohtaan.

Mahdolliset äänestykset on suunniteltu toteutettavan anonyymisti Google Forms -alustalla. Kokouksen työjärjestys vahvistetaan lisäksi vielä kokouksen yhteydessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallitus
 10. valitaan toiminnantarkastajan
 11. hyväksytään seuran uudet säännöt
 12. kokouksen päätös