Tomoottajien vuosikokoukset 11.2. klo 16

Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään Google Meets -etäkokouksena sunnuntaina 11.2. klo 16. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan ja päättämään.

Linkki kokoukseen: https://meet.google.com/nhs-rxts-mtn

Kokousten asialistat:

12 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
9 Valitaan hallituksen muut jäsenet kahden vuoden kaudelle erovuoroisten tilalle
10 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
11 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13 Päätetään kokous