Toimintasuunnitelma 2023

Syyskokouksen vahvistama toimintasuunnitelma.

Seuran tarkoitus ja tavoitteet

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti

Tarkoitustaan Tomoottajat toteuttaa ylläpitämällä Myllymäen ja Viidentienristeyksen frisbeegolfratoja, järjestämällä paikallista ja kansallista kilpailutoimintaa ja harjoitustoimintaa sekä tiedottamalla frisbeegolfista aktiivisesti jäsenilleen ja kaikille alueen harrastajille.

Seuran arvot:

Yhteisöllisyys

  • Harrastetaan, pelataan ja tehdään talkoita yhteistyössä seuran sisällä ja muiden seurojen ja yhdistysten kanssa
  • Luodaan mahdollisuuksia kaikille tasavertaisesti myös laajemmin kuin seuran parissa

Spirit of the Game

  • Ollaan reiluja
  • Pidetään ovet avoinna kaikille
  • Ei oteta mitään liian vakavasti

Kunnioitus

  • Ollaan rehellisiä ja avoimia
  • Pidetään omista ja muista huolta
  • Tehdään niin hyvin kuin osataan

Vuodelle 2023 seuran arvojen mukaisia erityisiä tavoitteita ovat:
1. Paikallistoiminnan jatkuvuus ja laajentaminen enemmän myös aikuisille
2. Nuorten osallistaminen vetäjinä ja ohjaajina ja toiminnan suunnittelijoina
3. Vastuullisen ja turvallisen seuratoiminnan kehittäminen

Jäsenyys


Tomoottajat on kaikille avoin, eli seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäseneksi liitytään SuomiSportissa. Seuraan ei ole erillistä liittymismaksua. Vuosittaisen jäsenmaksun määrää seuran syyskokous loka-joulukuussa.

Jäsenille on tarjolla hyvät jäsenedut frisbeegolfvälineliikkeistä ja lisäksi seuralla on seurakauppa, josta voi tilata omalla nimellään seuratuotteita kuten pelipaitoja, huppareita ja takkeja. Seuran jäsenille on tarjolla myös muita tuotteita kuten merkkauskiekkoja, sääntökirjoja ja juniorioppaita.

Tomoottajien jäsenet voivat ostaa myös Sporttiturva-urheiluvakuutuksen Suomisportista.

Vuoden 2022 lopussa seurassa on 56 jäsentä (36 vuonna 2021) joista 33 juniorijäseniä (17). Naisjäseniä seurassa oli 4 (1). Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssi oli 22 (9) jäsenellä.

Vuodelle 2023 tavoite on säilyä kasvun uralla ja tavoitella erityisesti tyttö- ja naisjäsenten saamista.

Seuratoiminta


Tomoottajat antaa jäsenilleen ohjausta ja opastusta lajiin liittyen, ylläpitää ratoja ja järjestää monipuolisia harrastus- ja harjoitusmahdollisuuksia alueellaan. Seura opastaa ja auttaa jäseniään myös osallistumaan kansalliseen kilpailutoimintaan ja seuran kautta voi ostaa Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssin. Seuran jäsenet pääsevät myös mukaan Facebookin jäsenryhmään, jossa tiedotetaan ja keskustellaan seuran sisäisistä tapahtumista.

Tomoottajat järjestää paikallisia kilpailuja Kankaanpään alueen radoilla, erityisesti kotiradoillaan Viidentienristeyksessä ja Myllymäessä, mutta myös Kuntoutuskeskuksella, Kuninkaanlähteellä, Jämikeskuksessa jne. Nämä ovat aina avoimia paitsi jäsenille, myös kaikille muille harrastajille.

Pelkästään seuran jäsenille järjestetään vuosittain seuranmestaruuskilpailut. Näissä kilpailuissa pelataan 2-3 rataa yhden päivän aikana. Seuranmestaruuskilpailut ovat jäsenille maksuttomat ja seura tarjoaa kilpailijoille lounaan kisapäivän aikana.

Vuonna 2023 pyritään järjestämään seuran jäsenille myös yhteinen frisbeegolfmatka johonkin kotimaiseen frisbeegolfkohteeseen.

Seura-aktiiveille eli talkoolaisille sekä harjoitusten ja kilpailujen vetäjille ja hallituksen jäsenille järjestetään kaudella 2023 palkintotapahtuma seuran eteen tehdystä työstä.

Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden suorittaa frisbeegolfin ohjaajakoulutuksen ja osallistua Suomen frisbeegolfliiton jäsenpäiville Liitopäiville. Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden suorittaa Olympiakomitean vastuullisen valmentajan verkkokurssin.

Tomoottajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden järjestää kilpailuja ja perehdyttää kilpailunjohtajan tehtäviin niin paikallistasolla kun kansallisellakin tasolla.

Järjestetään talvikaudella myös virtuaalisia Disc Golf Valley -viikkokisoja.

Junioritoiminta

Seura keskittyi kaudella 2022 junioritoimintaan paikallisesti, minkä ansiosta juniorijäsenten ja -harrastajien määrä kasvoi hienosti. Kaudella 2023 seura jatkaa junioritoimintaa paikallisesti järjestämällä runsaasti ilmaisia viikkokilpailuja sekä junioreiden omatoimikilpailuja. Lisäksi järjestetään perhetoimintaa ja aikuinen-lapsi-toimintaa.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa.

Järjestetään junioreille ohjattuja harjoituksia talvikaudella. Pyritään järjestämään myös ”fribakoulu” kesäkaudella. Jatketaan junnujen Whatsapp-ryhmän käyttöä viestikanavana.

Pyritään ottamaan paremmin myös junioreiden vanhemmat mukaan toimintaan ja kannustetaan heitä osallistumaan seuratoimintaan, liittymään seuran jäseniksi ja myös halutessaan mukaan seuran hallintoon sekä ohjaustoimintaan.

Toimitetaan uusille juniorijäsenille Jenni Eskelisen fribaoppaat.

Ratojen kehittäminen ja kunnossapito


Tomoottajat ylläpitää Kankaanpäässä Myllymäen ja Viidentienristeyksen ratoja. Suomen frisbeegolfliiton uuden ympäristöohjelman mukaisesti painotamme ympäristönäkökulmia ylläpitotyössämme. Siksi haluamme tehdä kaikki työt vastuullisesti ja kestävästi.

Vuonna 2022 uusittiin Myllymäen rata kokonaan. Rakennettin 2 uutta väylää ja muokattiin vanhoja väyliä, uusittiin tiit, opasteet ja korit.

Uusittiin myös Viidentienristeyksen väyläopasteet ja ratakartta. Radalla on nyt ensimmäistä kertaa painetut säänkestävät opasteet. Radan päivittämistä jatketaan 2023 rakentamalla erillinen harjoittelurata 18-väyläisen radan yhteyteen.

Ratojen tietoja ylläpidetään myös UDisc- ja Metrix-palveluissa.

Kuntoutuskeskuksen radalla tehtiin uusi suunnitelma ja osa väylistä muokattiinkin jo vuoden 2022 aikana ja tätä jatketaan vuonna 2023 yhdessä kuntoutuskeskuksen kanssa.

Lisäksi on tarkoitus päivittää Jämin rata hyvään kuntoon yhdessä Jämikeskuksen uusien toimijoiden kanssa.

Tomoottajat myötävaikuttaa ratojen rakentamiseen myös muulla vaikutusalueellaan Pohjois-Satakunnassa.

Kilpailutoiminta

Tomoottajat järjesti vuoden 2022 aikana 30 tavallista viikkokisaa (11 vuonna 2021) Myllymäen radalla, viisi kuukausikisaa Viidentienristeyksessä (4). Kaikki viikkokisat olivat mahdollisimman matalan kynnyksen kilpailuja, eli kilpailuissa ei ollut osallistumismaksua eikä palkintoja. Kuukausikisoissa oli pieni maksu ja pienet palkinnot.

Kaikki Tomoottajien kauden 2022 kilpailut löytyvät Disc Golf Metrixistä: https://discgolfmetrix.com/2409697

Paikalliskisoissa 2022 osallistumiskertoja marraskuun loppuun mennessä oli yhteensä 327 (240) ja tavoite on kasvattaa tätä määrää sadalla kaudella 2023. Eri pelaajia kilpailuissa kävi yli 90.

Paikallistoimintaa jatketaan kaudella 2023 pitkälti samalla kaavalla, eli tarkoitus on jatkaa hyvin matalan kynnyksen toimintana.

Vuonna 2023 järjestetään enemmän parifrisbeegolfkilpailuja.

Tavoite on saada lisää vetäjiä junioreista ja myös junioreiden vanhemmista ja muista harrastajista, jotta voitaisiin laajentaa viikkokisatoimintaa molemmille radoille ja järjestää ainakin yksittäisiä kilpailuja myös Jämikeskuksessa ja mahdollisesti myös Kuninkaanlähteen radalla.

Kaudella 2022 Tomoottajat järjesti kaksi PDGA-kilpailua (2) sekä sanktioimattomana kansallisen Kankaanpään avoimen mestaruuskilpailun. Näissä oli osallistujia 98, 56 ja 30. (27, 36 ja 60.)

Kaudella 2023 järjestetään vähintään yksi PDGA-kilpailu sekä yksi iso kansallinen sanktioimaton kilpailu Kankaanpäässä ja Ari ”Öre” Lehtisen muistokilpailu Jämikeskuksessa. Tavoitteena on saada näihin yhteensä vähintään 144 osallistujaa.

Lisäksi kaudella 2023 järjestetään kauden päätapahtumana seuranmestaruuskisat. Kilpailussa pelataan ainakin kaksi oman alueen rataa yhden päivän aikana. Vuoden 2022 seuranmestaruuskisoihin osallistui 19 pelaajaa.

Tomoottajat maksaa jäseniensä SM-kilpailujen osallistumismaksun.

Talous


Seuran toimintaan tarvittavat varat hankitaan jäsenmaksuilla, kilpailumaksuilla, firmagolfeilla ja muulla talkootyöllä tehtävällä varainhankinnalla.

Seura järjestää myös liikuntatapahtumia sekä lajiesittelyjä. Kaudella 2022 järjestetiin yksi tapahtuma, tavoite on vähintään 2 vuodelle 2023.

Seura etsii myös yhteistyökumppaneita, erityisesti junioritoiminnan tukemiseen.

Selvitetään mahdolliset avustukset esimerkiksi kunnalta.

Tiedottaminen

Seura tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista Facebookissa ja kotisivuillaan sekä mailchimp-postituslistalla.

https://www.facebook.com/Tomoottajat/

www.tomoottajat.fi

Yhteistyö ja vaikuttaminen


Tomoottajat käyttää Suomen frisbeegolfliiton sääntöjen mukaisesti Suomisport-rekisterijärjestelmää jäsenmaksujen ja vakuutusmaksujen maksamiseen.

Tomoottajat ylläpitää Myllymäen rataa yhdessä Kankaanpään kaupungin kanssa, Viidentienristeyksen rataa Puolustusvoimien sekä Metsähallituksen kanssa ja Jämin rataa Jämikeskuksen kanssa.