Tomoottajien sääntömääräinen syyskokous 2.12.2021 klo 18.00 verkossa

Kokouskutsu 17.11.

Tomoottajat Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 2.12.2021, klo 18.00 Teamsissa etäkokouksena.
Teams-linkki: https://teams.live.com/meet/94790524244926

Kokouksessa noudatetaan yleistä työjärjestystä ja käsitellään seuraavat asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Ei päätettävää.

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Seuran hallituksen esitys: jatketaan samoilla kuin vuonna 2021
a) 16,5 € alle 18-vuotiaalta juniorilta.
b) 21,5 € aikuiselta tai
c) ei liittymismaksuja eikä kannattajajäsenyyksiä

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Hallituksen ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi liitteenä

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
Puheenjohtajuus ei ole valintavuorossa

9 Valitaan hallituksen muut jäsenet kahden vuoden kaudelle erovuoroisten tilalle
Hallituksessa ei ole erovuoroisia, mutta hallituksessa on kaksi vapaata paikkaa, johon valitaan jos ehdokkaita saadaan.

10 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
Hallitus ehdottaa, että jatketaan samalla.

11 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Ei edustajuuksia

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita

13 Päätetään kokous

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen voidaan jatkaa vapaata keskustelua tulevan kauden suunnitelmista.

Kokouksessa äänioikeutettuja kokouksessa ovat yhdistyslain mukaisesti kaikki seuran yli 15-vuotiaat jäsenet henkilökohtaisesti. Kokoukseen voi osallistua myös muut kuin äänioikeutetut jäsenet, mutta vain äänioikeutetut voivat äänestää, jos äänestyksiä tulee.

Tule mukaan hallitukseen

Tomoottajien sääntöjen mukaan seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 2-6 jäsentä.

Tällä hetkellä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä, eli hallituksessa on 2 paikkaa vapaana. Etsimme mukaan innokkaita osallistujia etenkin paikallisia jäseniä seuran omista junioreista ja heidän huoltajistaan. Seuran hallituksessa pääset osallistumaan toiminnan suunnitteluun, toiminnan järjestämiseen ja saat etuna seuralta jäsenmaksun sekä kilpailulisenssin. Hallitus toimii aktiivisesti keskustellen etänä Whatsappissa.